Wetenschap en spiritualiteit raken elkaar door een gebied wat nog niet ontdekt is. 

 

 

 De volgende methodes in therapie en coaching heb ik me in ruime mate eigen gemaakt om te faciliteren, afhankelijk van de problematiek waar je mee komt, en wat je nodig hebt. Altijd op een manier die aan jouw hulpvraag tegemoet komt. 

 

 


Hypnose of trance

Trance is een natuurlijk fenomeen, wat ieder mens tot zijn beschikking heeft. Bedenk maar dat je volledig in een boek of film opgaat en niet meer merkt wat er om je heen gebeurt, of dat je in de auto op de 'automatische piloot' gekomen bent waar je moet zijn. Het is een vorm van geconcentreerde aandacht, waardoor je tot verschillende bewustzijnslagen in jezelf toegang krijgt. Dat kan je helpen dichter bij jezelf te komen, wat leidt tot inzicht in jezelf, en/of door middel van positieve suggesties je onbewuste te helpen een oplossing voor je problematiek te zoeken. 

 

Communicatie, verbaal en non-verbaal

Verbale en non-verbale signalen helpen mij bepaalde processen bij jou te herkenen; er spreken emoties uit en je houding zegt veel over hoe je jezelf en de ander ziet.  Door dit te spiegelen krijg je meer bewustzijn over jezelf. 

 

Verbeeldingskracht

Metaforen of visualisaties zetten je onbewuste aan het werk. Door je verbeeldingskracht te gebruiken kunnen we bepaalde processen in een oplossingsrichting sturen, zonder dat je daar verder veel voor hoeft te doen; je onbewuste doet het wel voor je. 

 

NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren)

“De kaart is niet het gebied”. 

NLP legt de verbinding tussen lichaam, geest en taal. Ieder mens heeft zijn eigen beleving van de wereld, en reageert daar op een eigen manier op. NLP richt zich op een positieve ontwikkeling door bewustwording van gedachten, gedrag en emoties. Hierdoor kan het zelfbeeld en het wereldbeeld in een ander licht komen te staan. 

 

Werken met dromen

Dromen zeggen veel over de interne beleving en de eigen creativiteit die ieder mens heeft. Door je droom te tekenen kunnen we veel naar boven halen over wat een droom jou te zeggen heeft. Dat kan inzicht geven in bepaalde verwerkingsprocessen waardoor je jezelf beter leert kennen. Daarbij ga ik uit van je eigen symboliek.  

 

Werken met delen uit de NLP

“Je bent niet je lichaam; je hebt je lichaam”.

Door je bewust te worden van bepaalde delen die in jou werkzaam zijn, kunnen we onderzoeken wat die delen jou te zeggen hebben. Stel je voor dat je iets doet wat je eigenlijk helemaal niet wilt doen, dan kun je zeggen dat ‘iets in jou’ maakt dat je het toch doet. Door dit op te sporen en te zoeken de positieve intentie achter dat gedrag kunnen we meer eenheid in denken, voelen en doen bewerkstelligen. 

 

RET Rationeel Emotieve Therapie

Ieder mens heeft bepaalde overtuigingen, die vroeger of later ontstaan zijn. Vaak zijn we ons niet eens meer bewust van zo’n belemmerende overtuiging, maar het stuurt wel ons gedrag. Door je bewust te worden van die overtuiging, merk je dat het misschien tijd is om een overtuiging om te buigen, waardoor je gedrag in positieve zin zal veranderen. 

 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.  

In de verschillende slaap-fases die ieder mens doormaakt, is de REM-slaap (Rapid-Eye-Movement) de fase waarin emotionele ervaringen worden verwerkt. Door de snelle oog-bewegingen links-rechts worden ervaringen vanuit het emotionele brein gekoppeld aan het informatie-brein, waardoor de emotionele lading vermindert. 

Dit proces wat ieder mens van nature in zich heeft, wordt gebruikt bij deze methode om angst, traumatische ervaringen of andere belevenissen met een (te) zware emotionele lading te helen. Uit onderzoek is gebleken dat het een zeer effectieve methode is, en soms al na één behandeling effect heeft. Ook voor kinderen is deze methode uiterst effectief gebleken.

 

Regressie

Simpelweg betekent regressie ‘teruggaan in de tijd’, wat we sowieso al heel vaak doen.  Door ervaringen uit het verleden onder professionele begeleiding opnieuw te beleven, kunnen pijnlijke ervaringen doorleeft worden, maar nu vanuit een ander perspectief. Dit brengt vaak veel inzicht, waardoor je anders naar de situatie kijkt, en de last vermindert. 

 

Psychosomatiek

Ervan uitgaande dat lichaam en geest altijd met elkaar in verbinding staan, zijn lichamelijke klachten altijd beïnvloedbaar. Of er nu wel of niet een aanwijsbare reden is voor een lichamelijke klacht, er anders naar kijken kan beweging brengen in de ervaring. Als je merkt dat je zelf invloed kunt uitoefenen op je lichaam, helpt dat al je gevoel van onmacht kleiner te maken, en kun je kracht in jezelf ervaren. Dat neemt overigens niet weg dat het altijd goed is om  lichamelijke klachten serieus te nemen, en een arts te raadplegen als daar aanleiding voor is. Aanvullend kan psychosociale begeleiding helpen om zelf invloed te leren uitoefenen op je klacht. 

 

Systemisch coachen

Hierbij kijken we vooral naar de context waarin je leeft, soms in het gezin waarin je bent opgegroeid. Daarin zijn bepaalde rollen ontstaan die je mogelijk in het hier en nu belemmeren, terwijl je dat niet meer nodig hebt. Het is een speelse manier waarin we met figuurtjes een opstelling maken van jouw in jouw omgeving. Dit biedt veel inzicht en haalt onbewuste patronen naar je bewustzijn zodat je je gedrag al oefenend kunt aanpassen aan een nieuwe rol die je nu beter past. 

 

Wandelcoaching 

Tijdens wandelcoaching gebruiken we de natuur als metafoor voor jouw belevingswereld. Alle elementen in de natuur kunnen helpen meer bewustzijn te vinden over processen die in jouw mentale situatie spelen; het weer, de temperatuur, begroeiing en dieren zoals bijvoorbeeld Trance is een natuurlijk fenomeen, wat ieder mens tot zijn beschikking heeft. Bedenk maar dat je volledig in een boek of film opgaat en niet meer merkt wat er om je heen gebeurt, of dat je in de auto op de 'automatische piloot' gekomen bent waar je moet zijn. Het is een vorm van geconcentreerde aandacht, waardoor je tot verschillende bewustzijnslagen in jezelf toegang krijgt. Dat kan je helpen dichter bij jezelf te komen, wat leidt tot inzicht in jezelf, en/of door middel van positieve suggesties je onbewuste te helpen een oplossing voor je problematiek te zoeken.  Je bent letterlijk en figuurlijk in beweging, je staat ergens bij stil of je beweegt ergens naar toe of juist vandaan. De natuur is vergevingsgezind, altijd zonder oordeel en altijd aanwezig. Stormen komen en gaan, water kabbelt of bruist en staat symbool voor je onbewuste. Door te reflecteren wordt een milde vorm van coaching gebruik met krachtige effecten. 

 

Oplossingsgericht coachen

 Met deze methodiek kijken we vooral naar de toekomst. We focussen op een oplossing voor datgene wat jij als probleem ervaart. Wanneer is je probleem er minder of helemaal niet? Wat is er dan anders? We gaan hierbij heel doelgericht te werk en met schaalvragen gaan we door totdat jij jouw doel hebt bereikt en een probleem niet meer als probleem ervaart. Een nogal andere methode die heel effectief kan zijn.