Toelichting tarieven en vergoeding. 

 

 • Wat heb je ervoor over om je meer en meer tevreden en blij te voelen in je dagelijks leven?
 • Wat je hebt vraagt onderhoud, ook je vitaliteit, kwaliteit van leven, gezondheid en mentaal welzijn...
 • Meestal wordt er al binnen korte tijd, slechts enkele sessies verder een zodanig resultaat geboekt dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de kosten. 

 

 

 • Werkgever
  Je zoekt meer kwaliteit van leven, en dat komt je werkgever ook ten goede. Veel werkgevers zijn bereid (een deel) van de kosten van coaching, counseling of therapie te vergoeden. Immers je kunt ervan uitgaan dat je productiviteit op je werk erop vooruitgaat.
 • Waarom niet vergoeding van je ziektekostenverzekering
  Er zijn veel coaches, counselors en (...)-therapeuten waar je een vergoeding uit een aanvullende verzekering kunt krijgen. Daarvoor is een voorwaarde dat de professional lid is van een bepaalde beroepsvereniging die door de ziektekostenverzekeraars mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Ik kies er bewust voor om niet mee te doen aan de eisen die ziektekostenverzekeraars stellen; de vergoedingen voor complementaire dan wel alternatieve zorg worden ieder jaar lager, wat betekent dat er nog maar een kleine vergoeding tegenover staat. Als je al aanvullend verzekerd bent, betaal je nog steeds het grootste deel zelf. 
 • Beroepsvereniging
  In het verleden was ik lid van de Algemene Vereniging voor Counseling (ABvC) en de Nederlandse Vereniging voor Hypnotherapie (NBVH).
  Echter de eisen van - alle - beroepsverenigingen worden steeds strenger in opdracht van verzekeraars, waarbij dit in mijn beleving niet meer past bij mijn manier van omgang met mijn cliënten.
  Dit zou betekenen dat ik mijn werkwijze zou moeten aanpassen aan protocollen die door commerciële partijen zijn opgesteld, waarbij het belang van geld verdienen hoger staat dan het welzijn van de mensen, en dat staat haaks op de menselijke maat zoals ik die voorsta.
 • Persoonlijke aandacht en verbinding met de emotionele belevingswereld van mijn cliënt vormen de essentiële elementen in een begeleidingsrelatie.                               Dit past binnen geen enkel protocol. 
 • Wijze van betalen 

Als je wilt krijg je van mij een BTW-factuur.

Betaling bij voorkeur vooraf, via een Betaalverzoek, Tikkie of  evt. ter plaatse via pinbetaling. Achteraf overmaken is ook mogelijk. 

Overleg is altijd mogelijk.